Zabiegi / Usługi

W gabinecie przeprowadzany jest szereg precyzyjnych badań

W gabinecie przeprowadzany jest szereg precyzyjnych badań:

Badania przedniego odcinka gałki ocznej

Badania przedniego odcinka gałki ocznej w lampie szczelinowej, co pozwala na ocenę w powiększeniu mikroskopowym spojówki, rogówki, tęczówki, soczewki, a także kąta przesączania, co ma istotne znaczenie w diagnostyce jaskry.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego przy użyciu tonometru aplanacyjnego co daje najbardziej dokładny pomiar spośród wszystkich stosowanych obecnie urządzeń.

Badanie dna oka

Badanie dna oka, które powinno być wykonywane po poszerzeniu źrenicy. Uzyskuje się znacznie lepszy wgląd w dno oka co ma szczególne znaczenia, zwłaszcza u osób starszych, których źrenica jest z reguły węższa a soczewka mniej przejrzysta. Istnieje szereg schorzeń zlokalizowanych w obwodowych częściach dna oka, których dokładna ocena możliwa jest jedynie w przypadku szerszej źrenicy. Badanie dna oka wykonuje się wziernikiem okulistycznym lub stereoskopowo przy użyciu specjalnej soczewki Volka.

Badanie pola widzenia

Badanie pola widzenia przy użyciu perymetru komputerowego ma istotne znaczenie we wczesnej diagnostyce jaskry, często ważniejsze niż sam pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, zwłaszcza w przypadkach jaskry z prawidłowym ciśnieniem. Badanie to pozwala ocenić stopień uszkodzenia nerwu wzrokowego, co stanowi istotę jaskry a tym samym określa stopień zaawansowania choroby. Badanie pola widzenia wykonuje się także w schorzeniach siatkówki ale przede wszystkim w diagnostyce neurologicznej. W tych przypadkach częściej wykorzystywana jest tzw. perymetria kinetyczna z zastosowaniem ruchomego znaczka o barwie białej i czerwonej.

Badanie kąta przesączania

Badanie kąta przesączania czyli gonioskopia, która polega na pomiarze szerokości kąta a także ocenie obecności materiału złuszczeniowego, barwnika, neowaskularyzacji, a także innych patologii odpływu cieczy wodnistej przy użyciu specjalistycznego czwór- lub trójlustra umieszczanego na powierzchni gałki ocznej.